Aanbod

Systeemtherapie

In het werken met cliënten (kinderen, jongeren, volwassenen of gezinnen) hanteer ik steeds het systeemdenken als referentiekader, aangevuld met naderhand opgedane inzichten uit literatuur en vormingen over bijv. Mindfulness en oplossingsgerichte therapie.

In het systeemdenken gaan we er vanuit dat elk gedrag – dus ook elk symptoom – een betekenis heeft. In therapie zal de zoektocht naar de betekenis van het symptoom ons de weg tonen naar ‘de oplossing’ van het probleem, of hoe we er het best mee leren omgaan.

Vanuit dit denken kunnen veel symptomen in aanmerking komen voor een systeemtherapeutische benadering. De mate waarin de klachten u of uw kind hinderen in het dagdagelijks functioneren zullen bepalend zijn of u best geholpen wordt in psychologiepraktijk Kairos of dat u gebaat bent bij hulp elders, vb. een intensieve multidisciplinaire behandeling.

Voorbeeld: Een volwassene die anders wil omgaan met alcoholmisbruik kan terecht bij Kairos. Wanneer er echter sprake is van een ernstige (fysieke) verslaving zal een meer intensieve vorm van hulpverlening nodig zijn dan Kairos kan bieden.

Zelf kan je best, eventueel in overleg met de verwijzer, nagaan of enkele gesprekken per maand tot max. 1 gesprek per week voldoende zal zijn om de draad van uw leven weer op te pikken.

Een kind/jongere die omwille van angsten/psychosomatische klachten moeilijk op school raakt, kan bij Kairos terecht. Indien er echter sprake is van schoolverzuim van maanden, zal een meer intensieve vorm van hulpverlening nodig zijn.

Wie kan terecht in de praktijk?

Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar: individuele therapie, ouder-kind therapie, gezinstherapie, of ouderbegeleiding

Volwassenen: individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie

Met welke hulpvragen/klachten?

 • Emotionele moeilijkheden (laag zelfbeeld, depressieve klachten, angsten, stress, …)
 • School- of werk gerelateerde moeilijkheden (faalangst, pesten, moeilijk sociaal contact, werkdruk, …)
 • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, …)
 • Levensfaseproblemen (puberteit, verwerking echtscheiding, aanpassing nieuw samengesteld gezin, …)
 • Aanpassingsproblemen na veranderingen in context
 • Opvoedingsvragen – en problemen
 • Vragen in verband met ontwikkelingsproblemen (vb. autisme, ADD/ADHD).
  Momenteel kan u bij Kairos nog niet terecht voor psychodiagnostisch onderzoek, wel voor psycho-educatie en begeleiding na diagnose
 • Contact- en relatieproblemen
 • Identiteitsvragen
 • Nieuwe keuzes

Vanzelfsprekend is dit maar een beperkte opsomming. Aarzel niet om bij twijfel contact met mij op te nemen om de hulpvraag samen te bekijken.

Waarvoor kan men niet bij Kairos terecht?

 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Ernstige (psychiatrische) problematieken die een intensieve multidisciplinaire aanpak vereisen, zoals ernstige verslaving, burn-out, … .