Werkwijze

Hoe aanmelden

U kan bij Kairos enkel terecht op afspraak. U kan op eigen initiatief een hulpvraag stellen of na verwijzing van bv. een arts.

U kan telefonisch contact opnemen, via mail of via het contactformulier. Vermeld steeds uw naam en telefoonnummer, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Intake

Wanneer u een afspraak maakt, gaat er eerst een intake door. Dit is een kennismakingsgesprek waarbij uw hulpvraag/klachten en verwachtingen afgetoetst worden ten aanzien van de therapie die ik kan bieden. Wanneer we hierin overeenstemming vinden, kunnen er in overleg met u afspraken gemaakt worden voor de verdere therapie. Indien niet, help ik u graag verder met zoeken naar een geschikte dienst.