Kairos

kai·ros
the perfect, delicate, crucial moment; the fleeting rightness of time and place that creates the opportune atmosphere for action, words, or movement.

In het middelbaar was ik tijdens de lessen Grieks geboeid door de Griekse cultuur en mythologie. Ik heb mijn praktijk vernoemd naar de Griekse God van ‘het geschikte moment’: Kairos.

Kairos was de rebelse kleinzoon van Chronos (God van de analoge tijd) en de zoon van oppergod Zeus. Kairos is de tijd die er écht toe doet. De tijd die kansen biedt door de juiste inzichten op het juiste moment. Kairos kan zo voor de nodige verandering zorgen en uitnodigen nieuw paden te bewandelen.

Men kan het juiste moment vooral grijpen indien er voldoende aandacht, rust en concentratie is. Het zijn die bijzondere momenten waarop het denken een andere wending kan nemen, waarbij alle puzzelstukjes lijken samen te vallen. Ook kinderen zijn in staat anders met hun moeilijkheden om te gaan, indien ze op een andere manier naar de situatie leren kijken.