Tarieven

Elke consultatie duurt 60 min en de kostprijs bedraagt 55 euro. Bij het niet nakomen van de afspraak (niet of laattijdig (24h) verwittigen) kan een verzuimvergoeding van 25 euro aangerekend worden. Er kan cash betaald worden of per overschrijving (binnen de week na de consultatie).

Ik werk samen met meerdere mutualiteiten: CM, LM, De Voorzorg, Partena (incl. verzekering Medicalia). De tussenkomsten kunnen naargelang de mutualiteit verschillen wat betreft het bedrag van tegemoetkoming en het aantal sessies. Vraag dit na bij uw mutualiteit of neem met mij contact op, ik help je graag verder.